Tuesday 2 May 2023

पस्तीशीच्या उंबरठ्यावर शिवरायांनी उडवलेली ‘रणखैंदळ’! लवकरच...


पावनखिंडीतला थरार, सुरतेची महालूट, तीस हजार मोगली फौजेचे उंबरखिंडीत केलेले निशस्त्रीकरण, शाहिस्तेखानाला वेसण, कुडाळचे महायुद्ध आणि सागराच्या पोटातले सिंधुदुर्ग निर्मितीचे अचाट स्वप्न! पस्तीशीच्या उंबरठ्यावर शिवरायांनी उडवलेली ‘रणखैंदळ’!
महाकादंबरीकार 'विश्वास पाटील' लिखित महासम्राट कादंबरीचा भाग- २ ‘रणखैंदळ’ येत आहे, २० मे २०२३ रोजी... 
हा शिवकालीन रणखैंदळ तुम्हालाही अनुभवायचाय ना? तर आपली प्रत आजच नोंदवा. 
या पुस्तकाची प्रकाशन पूर्व नोंदणीची मुदत १८ मे २०२३ पर्यंत आहे. नोंदणी केल्यास ६२५ रु. किमतीची ही कादंबरी आपल्याला फक्त ४८० रु. एवढ्या सवलतीच्या दरात मिळणार आहे. त्यामुळे वाचक मित्रांनो त्वरा करा!No comments:

Post a Comment