Friday 13 December 2013

रुचिरा : भाग २

पावभाजी

मसाला साहित्य : एक वाटी मिरे, पाव वाटी लवंगा, पन्नास ग्रॅम दालचिनी, पंचवीस ग्रॅम मसाला वेलची, पन्नास सुक्या मिरच्या, अर्धी वाटी धने, पाऊण वाटी जिरे, दोन चमचे शहाजिरे, दोन चमचे बडीशेप,
तीन चमचे हळद, अर्धा चमचा ओवा.

भाजीचे साहित्य : एक सपाट वाटी लोणी अथवा अमूल बटर, हिरव्या मिरच्या, हळद, खाण्याचा सोडा, एक वाटी चिरलेला फ्लॉवर, एक वाटी बटाट्याची फोडी, एक वाटी चिरलेला कांदा, एक वाटी टोमॅटोच्या फोडी, दोन मोठ्या भोपळी मिरच्यांचे तुकडे, एक वाटी ओले मटार (ओले मटार नसल्यास अर्धी वाटी वाटाणे विंâवा सुके मटार आदल्या दिवशी भिजत घालावे) अर्धा चमचा वाटलेले आले, चवीप्रमाणे साखर व मीठ, पाव वाटी तेल, चिंच.

कृती मसाल्याची : वरील सर्व जिन्नस तेलावर थोडे परतून, कुटून पूड करावी. तयार झालेला मसाला बाटलीत बंद करून ठेवावा. लागेल त्या वेळी जरुरीप्रमाणे भाज्यांच्या प्रमाणात काढून घ्यावा. 
कृती : बटाट्याच्या फोडी वाफवून घ्याव्यात. मटार थोडासा सोडा व मीठ घालून वाफवून घ्यावा. पसरट तव्यावर थोडे तेल टावूâन, त्यावर कांदा व भोपळी मिरचीचे तुकडे परतावेत. नंतर टोमॅटोच्या फोडी, बटाटा, मटार इत्यादी टावूâन परतावे. त्यावर उरलेले तेल व चार-पाच चमचे लोणी अथवा बटर घालावे. हिरव्या
मिरच्यांचे तुकडे, साखर, मीठ, आले इत्यादी जिन्नस टाकावेत व झाNयाने अथवा लाकडी उलथन्याने रगडून घोटावे. घोटताना वरील भाजीला दोन ते तीन चमचे तयार केलेला मसाला टाकावा. रगडताना मधून मधून चिंच कोळून घेतलेल्या पाण्याचा थोडासा हबका मारावा.

पावभाजीसाठी चपटे चौकोनी पाव मिळतात, ते घ्यावेत. त्याला आडवा काप घालावा व उघडून ते तव्यावर लोणी वा बटर घालून परतून घ्यावेत. त्याऐवजी साध्या पावाच्या स्लाईस घेतल्या, तरी चालतील. गरम तव्यावर थोडासा चिरलेला कांदा परतावा. त्यावर लिंबू पिळावे. हा परतलेला कांदा भाजीवर घालावा. 

टीप : ही भाजी तिखट झाली, की चांगली लागते. आपल्या आवडीप्रमाणे लाल तिखट घालावे.

दही-बटाटा पुरी

साहित्य : पुरीसाठी साहित्य व कृती पाणी-पुरी या पदार्थात दिली आहे. चटणीसाठी साहित्य ४० ते ५० पुNयांना पुरेल, या प्रमाणात खालीलप्रमाणे घ्यावे : दोन वाट्या गोड दही, एक वाटी खजूर, अर्धी वाटी िंचच, अर्धी वाटी मूग वा चणे अगर वाटाणे, अर्धा चमचा गरम मसाला, एक चमचा जिNयाची पूड, लाल तिखट, एक वाटी बारीक शेव, एक वाटी चिरलेली कोथिंबीर, मीठ, साखर, पादेलोण, एक वाटी उकडलेल्या बटाट्याच्या फोडी.

कृती : चिंच व खजूर शिजवून, गाळून घ्यावे. त्यामध्ये जिNयाची पूड, आवडीप्रमाणे पादेलोण, गरम मसाला, आवडीप्रमाणे साखर वा गूळ घालून चटणी करून घ्यावी. दह्यामध्ये चवीप्रमाणे साखर व मीठ घालून घुसळून ठेवावे. चणे, वाटाणे अथवा मूग आदल्या दिवशी भिजवून ठेवावेत. भिजलेले चणे, मूग वा वाटाणे शिजवून घ्यावेत. थाळीमध्ये तयार करून घेतलेल्या सहा ते आठ पुNया ठेवाव्यात. प्रत्येक पुरी फोडून तीत शिजवून घेतलेले कडधान्य, उकडलेल्या बटाट्याच्या चार-सहा बारीक फोडी व खजुराची चटणी घालावी. नंतर त्यावर दही घालून, त्यावर जिNयाची पूड, लाल तिखट पसरून टाकावे. त्यावर बारीक शेव व कोथिंबीर घालावी व लगेच खावयास द्यावे. 

पिझ्झा

साहित्य : दोन वाट्या मैदा, एक चमचा यीस्ट, मीठ, गरम पाणी, चार-पाच टोमॅटो, एक-दोन कांदे, पाव वाटी न्यूडल्स, शंभर ग्रॅम चीझ, सॉस.

कृती : यीस्ट थोड्या पाण्यात विरघळावे. थाळीमध्ये मैदा घेऊन त्यात यीस्टचे पाणी व चवीप्रमाणे मीठ घालून मळावे. जरुरीप्रमाणे पाणी घालून घट्ट गोळा करावा. गोळा खूप मळावा. एका हातात गोळा धरून दुसNया हाताने ओढून लांबवावा; पुन्हा गोळा करून पुन्हा लांबवावा. असे करताना गोळा हलका व लवचीक झाल्याचे
लक्षात येईल. नंतर हा गोळा पोळपाटावर ठेवून, फडक्याने झावूâन उबदार जागी ठेवावा. दोन ते तीन तासांत हा गोळा पुâगून दुप्पट होईल. पोळपाटावर पीठ टावूâन, ह्या गोळ्याच्या पाव इंच जाडीच्या साधारण सहा इंच व्यासाच्या गोल पोळ्या लाटाव्यात. पोळीपेक्षा थोड्या मोठ्या आकाराच्या थाळीत लाटलेली पोळी ठेवावी.
टोमॅटो, कांदा व चीझ यां  पातळ चकत्या काढून त्या पोळीवर पसराव्यात. त्यावर कढीलिंबाच्या पानांच्या चुरा व बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर थोडी पसरून टाकावी. त्यावर वाफवून घेतलेल्या न्यूडल्स थोड्या पसराव्यात व त्यावर सॉस घालावा. ओव्हन सुमारे ८०० सेंटिग्रेडवर गरम करून घ्यावा. तयार केलेल्या
पिझ्झाच्या पोळ्या १००० ते १२५० सेंटिग्रेड तापमानावर ओव्हनमध्ये २० ते २५ मिनिटे भाजाव्यात. इलेक्ट्रिक ओव्हन नसेल, तर घरगुती ओव्हनमध्ये सुद्धा पिझ्झा भाजता येईल. 

No comments:

Post a Comment